Uniwersytety Trzeciego Wieku w 2018 roku

Uniwersytety Trzeciego Wieku w 2018 roku

W 2018 roku w Polsce działało aż 640 uniwersytetów trzeciego wieku! Nasze społeczeństwo jest coraz starsze, ale ludzie czują się coraz młodsi. Osoba 60-letnia, która kiedyś była uznawana za starszą, dziś jest w kwiecie wieku i wciąż chce być aktywna. Stąd też coraz większe zainteresowanie tytułowymi uniwersytetami.

Uniwersytety Trzeciego Wieku mają na celu działalność edukacyjną, integrację oraz aktywizację osób starszych w celu poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. Ich zadaniem jest przede wszystkim organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, zajęć regularnych, w tym warsztatów, kursów, kół zainteresowań, a także działalność kulturalno-artystyczna i nierzadko działalność społeczna na rzecz potrzebujących. Kolejnym przejawem działalności UTW są imprezy kulturalno-artystyczne. Wśród nich można wyróżnić: wyjazdy, wycieczki, rajdy, a także wyjścia do kina, teatru czy muzeum.

Uniwersytety działają już na terenie wszystkich województw, z czego najwięcej jest ich na terenie mazowieckiego, bo aż 80. Ponad połowa wszystkich uniwersytetów funkcjonuje w strukturze organizacji pozarządowych, działają one często w strukturach uczelni oraz domów i ośrodków kultury. We wszystkich badanych UTW w Polsce, w 2018 roku studiowało łącznie 113,2 tys. słuchaczy, a najwięcej studiujących seniorów to osoby w wieku 61-75 lat, w dużej większości to emeryci. Jeśli chodzi o środki finansowe, uniwersytety utrzymują się przede wszystkim ze środków pobieranych od kandydatów i słuchaczy (wpisowe, czesne) lub dotacji ze środków samorządowych.

Statystyki pokazują, że Uniwersytety Trzeciego Wieku cieszą się coraz większą popularnością. To bardzo dobra wiadomość, że starsi ludzie wolą uczyć się nowych rzeczy zamiast resztę życia spędzić w kapciach przed telewizorem. Na naukę nigdy nie jest za późno!