U kobiet w ciąży wyższe ryzyko hospitalizacji na intensywnej terapii z powodu COVID-19

U kobiet w ciąży wyższe ryzyko hospitalizacji na intensywnej terapii z powodu COVID-19
Fot. Pixabay

Kobiety ciężarne chore na COVID-19 mają kilkakrotnie większe ryzyko hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii niż inne kobiety w wieku płodnym – wynika z obserwacji zespołu z hiszpańskiej fundacji naukowej La Caixa.

Jak poinformowała Clara Menendez, wchodząca w skład zespołu analizującego statystyki zachorowań na COVID-19 kobiet ciężarnych, największe ryzyko dotyczy możliwości zachorowania wskutek zakażenia koronawirusem na schorzenia układu oddechowego i krwionośnego.

Według Menendez obserwacja przypadków zachorowań na COVID-19 kobiet ciężarnych w Hiszpanii oraz w państwach Ameryki Południowej dowodzi, że mają one o 2-6 razy większe ryzyko trafienia po zakażeniu na oddział intensywnej terapii niż inne kobiety w wieku płodnym.

– Prawdopodobieństwo, że kobieta ciężarna będzie musiała korzystać z respiratora jest aż trzykrotnie wyższe w porównaniu do innych kobiet w tym samym przedziale wiekowym – oceniła hiszpańska badaczka.

Z wniosków badania, o których pisze dziennik „El Mundo”, wynika, że w okresie ciąży kobiety częściej narażone są w związku z zachorowaniem na COVID-19 również na osłabienie systemu odpornościowego oraz na infekcje. Menendez odnotowała też, że wirus SARS-CoV-2 w znacznym stopniu podnosi ryzyko związane z pojawieniem się zaburzeń krzepnięcia krwi.

Autorzy analizy wzięli pod uwagę zarówno kilkaset potwierdzonych w Hiszpanii zachorowań na COVID-19 u kobiet ciężarnych, jak również opublikowane w sierpniu statystyki przez Panamerykańską Organizację Zdrowia (PAHO), pochodzące z 10 państw Ameryki Północnej i Południowej.

W raporcie PAHO uwzględniono łącznie 28 387 przypadków infekcji u ciężarnych wirusem SARS-CoV-2. Zakażenia te wystąpiły pomiędzy styczniem a połową sierpnia 2020 r., a w ich efekcie zmarło 356 kobiet.

– Szereg badań oraz statystyk dowodzi, że w przypadku ciężarnych występuje wyższe ryzyko zachorowania na ciężką chorobę towarzyszącą COVID-19, która może zakończyć się zgonem – napisano w raporcie PAHO, będącej Biurem Regionalnym na Ameryki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email