Elbląg: Trzy sprawy osobiście, reszta zdalnie

Elbląg: Trzy sprawy osobiście, reszta zdalnie
Fot. RS

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a także pracowników – Urząd Miejski w Elblągu przypomina, że od 17 marca br. do odwołania – zawieszona jest czasowo bezpośrednia obsługa interesantów.

Nie oznacza to jednak, że Urząd przerywa pracę. Kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez internet i telefon.

Wyjątek stanowić będą:

1. Rejestracja zgonów, która będzie odbywała się na bieżąco. Do Budynku Urzędu Stanu Cywilnego będzie mogła wejść tylko jedna osoba, dokonująca zgłoszenia zgonu. Telefon do osoby nadzorującej: tel. (55) 239 30 83, e-mail: usc@umelblag.pl.
2. Rejestracja noworodków, która będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę w Budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP. Telefon do osoby nadzorującej: tel. (55) 239 30 80, e-mail: usc@umelblag.pl.
3. Załatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych, które będą odbywać się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę pod numerami telefonów: (55) 239 30 93 lub (55) 239 30 94.

– W celu załatwienia spraw w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod adresem: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej) – zaznacza w komunikacie UM.

Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/974x3yyiku. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert).  W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

Porady prawne

Porady prawne udzielane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną.

Skargi i wnioski

Zawieszone zostają również przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji oraz wszelkie umówione wcześniej spotkania i wizyty.

Kasa UM

– Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki  i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu.  Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji – informuje UM Elbląg.

Śluby

Uroczystości ślubne odbędą się planowo, na salę ślubów wpuszczani będą jedynie nowożeńcy, ich świadkowie i rodzice nowożeńców. – Aktualnie nie umawiamy nowych terminów ślubów, zarówno cywilnych, jak i konkordatowych – zaznacza Miasto.

Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów.

Oprac. Red.
Fot. Rafał Sułek / arch. redakcji
Print Friendly, PDF & Email