Trwa nabór do 30 Jubileuszowego Salonu Elbląskiego

Trwa nabór do 30 Jubileuszowego Salonu Elbląskiego

Od ostatniego Salonu Elbląskiego mijają właśnie dwa lata, a to oznacza, że w tym roku czeka nas kolejna odsłona tej najważniejszej dla elbląskiego środowiska plastycznego wystawy. W tym roku charakter wystawy będzie szczególnie wyjątkowy, gdyż przed nami 30 Jubileuszowy Salon Elbląski.

Elbląskie Salony organizowane od 1968 roku corocznie, a od lat 80. w cyklu biennalowym, przez 50 lat funkcjonowania stały się najpoważniejszą cykliczną propozycją artystyczną lokalnego środowiska plastycznego. Wystawy te gromadzą prace twórców uznanych i obecnych w kulturalnym pejzażu Elbląga od wielu lat, a także artystów, którzy dopiero wchodzą do zbiorowej świadomości elblążan. To także okazja do integracji elbląskiego środowiska artystycznego, które niejednokrotnie tylko podczas Salonu ma okazję do ujawnienia postaw twórczych. Uzupełnieniem odbywającego się co 2 lata Salonu Elbląskiego jest także cykl kameralnych wystaw Elbląg Plastyczny.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w 30 Jubileuszowym Salonie Elbląskim, którego wernisaż odbędzie się 04 lipca 2019 r. Wystawa adresowana jest do artystów, związanych z szeroko pojętym środowiskiem elbląskim (urodzonych w Elblągu, zamieszkałych w Elblągu lub związanych z dawnym województwem elbląskim, realizujących w środowisku elbląskim swoje artystyczne projekty).
Do udziału w wystawie zgłaszać się mogą artyści profesjonalni, tj. absolwenci wyższych uczelni artystycznych, członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Artystów Rzeźbiarzy, ZPAP Polska Sztuka Użytkowa i innych związków twórczych. Organizator dopuszcza zgłoszenie do wystawy także osób tworzących prace artystyczne a niebędących absolwentami uczelni artystycznej lub wydziału artystycznego. Warunkiem jest udokumentowany udział w życiu artystycznym regionu. Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach artystycznych, w których co najmniej jeden z członków spełnia wyżej wymienione kryteria.
Na uczestników wystawy czekają, tak jak w poprzedniej edycji, dwie nagrody: publiczności – jest to nagroda finansowa oraz Rady Programowej działającej przy Galerii EL – nagroda wystawiennicza.
Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2019 roku. Regulamin wystawy I formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Galerii EL.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących warunków organizacji „30 Jubileuszowego SALONU ELBLĄSKIEGO” udziela Wioleta Bizunowicz, e-mail: wioleta@galeria-el.pl, tel. 55 625-67-84

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.