Toruńscy radni o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Toruńscy radni o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Fot. pixabay.com

Jednym z tematów, którymi zajmie się Rada Miasta Torunia podczas najbliższej sesji (25 lipca) będzie Program Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021.

Opracowanie gminnego programu na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynika ze zobowiązań ustawowych. Jego celem jest wspieranie istniejących i rozwój nowych form pieczy zastępczej w Toruniu, a także m.in. wzrost jakości systemu pieczy zastępczej, wspieranie i doskonalenie pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz rodzin naturalnych i środowiskowego wsparcia dzieci i rodziny zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Z danych zawartych w programie wynika, że w Toruniu z roku na rok rośnie liczba rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, natomiast liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej instytucjonalnej stopniowo maleje. Na koniec 2018 roku w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej było umieszczonych 430 dzieci. Według szacunkowych danych zawartych w programie limit rodzin zastępczych na terenie Torunia wyniesie w 2020 roku 235, a w 2021 roku 260.

Źródłem finansowania programu będą środki z budżetu Gminy Miasta Toruń oraz środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł, jak fundusze europejskie.

Maria Wesoła / torun.pl
Źródło: torun.pl
Print Friendly, PDF & Email