Toruń: Sto lat humanitaryzmu

Toruń: Sto lat humanitaryzmu
Fot. Adminstrator

22 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja „Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”. Była ona okazją do wspomnień, podsumowań działalności regionalnych oddziałów oraz refleksji na temat międzynarodowego prawa humanitarnego.

Konferencję zainaugurował prof. Zacharzewski, który opowiedział o powiązaniach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Polskim Czerwonym Krzyżem. Wystąpienie jego miało charakter wspomnieniowo-refleksyjny, mówił o początkach Klubu Honorowych Krwiodawców oraz o „Wampiriadzie” – akcji studenckiego honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Następnie dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Zbigniew Witkowski przybliżył historię Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz prof. Wacława Szyszkowskiego. Sesja laudacyjna zakończyła się wręczeniem medali 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Na liście uhonorowanych znalazł się również prezydent Torunia Michał Zaleski.

– Czuję się zaszczycony, wyróżniony i zmobilizowany odznaczeniem Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas dzisiejszych obchodów 100-lecia tej organizacji warto jednak przypominać, że gdzieś na jej początku była idea oraz był Henry Dunant – człowiek wyjątkowy, wrażliwy, który uznał, że cierpienie człowieka wymaga przeciwdziałania, pomocy – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. – Państwa działania umacniają mnie w przekonaniu, że wszystkie pierwotne wartości, przesłania Czerwonego Krzyża pozostają niezmienne. Całemu środowisku PCK w Toruniu dziękuję za wierność szczytnemu zamysłowi założycielskiemu.

Podczas części referatowej konferencji poruszono problemy m.in.: migracji, zagrożeń łamania praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego w świetle wyzwań współczesności oraz roli organizacji pozarządowych wobec nielegalnej imigracji w ramach Unii Europejskiej. Podkreślono również wyjątkowość daty konferencji: 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Natalia Przytarska
Źródło: torun.pl
Fot. Lech Kamiński
Print Friendly, PDF & Email