Toruń: Nagrodzono pracowników socjalnych

Toruń: Nagrodzono pracowników socjalnych
Fot. Adminstrator

Pracownicy socjalni obchodzili swoje święto. Z tej okazji w środę (20 listopada) odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Staromiejskim.

– Ten dzień jest okazją do podziękowania wszystkim pracownikom służb społecznych, którzy niosą pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji. Dziękuję im za codzienne zaangażowanie, za stawanie wobec bardzo trudnych, życiowych problemów, jak zmaganie się z chorobą, niepełnosprawnością, ale też z przemocą w rodzinie. Pracownicy pomagają także ofiarom katastrof: pożarów, powodzi, katastrofy budowlanej – są zawsze tam, gdzie pojawia się nieszczęście – podkreślił Jarosław Bochenek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Swoje uznanie dla pracy tych osób wyraził prezydent Michał Zaleski. – Gratuluję Państwu wytrwałości, sumienności i pracowitości. To są wyróżniki Waszej codziennej pracy, w której trzeba być blisko ludzi słabych, wymagających pomocy, do których często bardzo trudno jest dotrzeć. Pracownicy socjalni w naszym mieście znakomicie to robią – i za to należą im się słowa najwyższego uznania i gorące podziękowania – powiedział prezydent Michał Zaleski. W dniu ich święta, prezydent wręczył 18 pracownikom listy gratulacyjne wraz z nagrodami pieniężnymi i upominkami.

Listy gratulacyjne i nagrody pieniężne oraz upominki otrzymały również osoby związane z najlepszymi projektami socjalnymi. W konkursie wyróżniono trzy projekty: skierowany do seniorów „Ocalić od zapomnienia”, „Aktywna rodzina. Rodzic najlepszym wychowawcą” i „Aktywny senior w środowisku lokalnym”.

Uroczystość była także okazją do podziękowania instytucjom i organizacjom za czynny udział w działaniach podejmowanych przez MOPR. Wyróżnieni zostali: prof. Andrzej Wojciechowski – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman, ks. Prałat Stanisław Majewski z parafii pw. Miłosierdzia Bożego oraz Adam Szponka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Toruński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnia 198 osób. W roku 2019 w okresie od stycznia do listopada pracownicy socjalni obejmowali pomocą 4122 środowisk, tj. 7047 osób, w tym w formie świadczeń pieniężnych 3588 środowisk i 2790 środowisk w formie świadczeń w naturze. Pomocą w formie szeroko rozumianej pracy socjalnej zostało objętych 1852 środowisk (3552 osoby). W tym okresie MOPR wydał tylko w Dziale Pomocy Środowiskowej – 23 847 decyzji. 227 rodzin (570 dzieci) swoją pieczą objęli asystenci rodziny z Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku. W chwili obecnej 98 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a 427 dzieci umieszczonych jest w pieczy rodzinnej. Z kolei Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych corocznie przyjmuje około 5000 interesantów. Podkreślić trzeba także pracę Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, który jest czynny całodobowo 7 dni w tygodniu i realizuje zadania w Zespole Interwencji Kryzysowej i Zespole Poradnictwa Specjalistycznego.

Dział Strategii i Programów Społecznych od 2016 r. pozyskał środki na realizację 33 projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz krajowych na łączna kwotę ponad 55 mln zł. Ponadto, w procedurze oceny znajdują się kolejne 3 projekty na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Aktualnie toruński MOPR realizuje 18 projektów unijnych. W ramach realizowanych projektów bieżącym wsparciem objęte są 1554 osoby.

Źródło: torun.pl
Fot. Lech Kamiński
Print Friendly, PDF & Email