Toruń: Nagrodzeni za 25 lat czynienia dobra

Toruń: Nagrodzeni za 25 lat czynienia dobra

Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, która od ćwierćwiecza angażuje osoby z dysfunkcjami w różne formy aktywności ruchowej, została uhonorowana medalem Thorunium.

Założona w 1992 roku przez Stanisława Duszyńskiego Fundacja Ducha opiera działalność terapeutyczną na formach aktywności ruchowej, które zazwyczaj nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.  Fundacja organizuje obozy hipoterapeutyczne, konno–wspinaczkowe czy kajakowe, a także prowadzi działalność stacjonarną w obiektach przy Szosie Bydgoskiej, gdzie niepełnosprawni dorośli i dzieci biorą udział w codziennych ćwiczeniach terapii konnej czy wspinaczki na sztucznej ściance.

Uhonorowanie działalności fundacji miało miejsce przy okazji jej jubileuszu. 13 września prezes Fundacji Ducha Joanna Duszyńska–Gawińska odebrała z rąk prezydenta Torunia Michał Zaleskiego medal Thorunium, czyli najwyższe wyróżnienie przyznawanie instytucjom zasłużonym dla miasta.

– Medal „Thorunium” jest wyrazem wdzięczności za poprawę komfortu życia wielu niepełnosprawnych torunian. Za utwierdzanie nadziei wielu rodzin, za niesioną pociechę i okazywane wsparcie terapeutyczne. Jest również aktem potwierdzającym znaczenie współpracy Fundacji Ducha z wieloma instytucjami życia publicznego Torunia, a także z samorządem miejskim Torunia, i to od 1994 roku – powiedział prezydent Michał Zaleski.

Swoje statutowe działania Fundacja wykonuje przy wsparciu Gminy Miasta Toruń i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wielu instytucji naukowych i medycznych oraz wolontariuszy. Placówka była inspiratorem oraz współautorem „Programu tworzenia warunków udziału ludzi niepełnosprawnych w życiu publicznym Miasta Torunia”, uchwalonego przez Radę Miasta Torunia w 1994 r.

Źródło i fot.: UM Toruń

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16433