Toruń: Nabór do teleopieki

Toruń: Nabór do teleopieki

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego rozpoczął nabór osób zainteresowanych teleopieką.

To system opiekuńczo–ratunkowy składa się z nadajników/odbiorników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych – informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach – mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, niosącym im pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

Pierwszym, pilotażowym etapem programu objęto 55 starszych osób w całym regionie.  W styczniu bransoletki życia, czyli urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy – otrzyma kolejnych 150 osób, a wiosną ok. 3000 potrzebujących. Chętnych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej pod nr tel. 56 657 14 69.  

Więcej informacji tutaj.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19050