Toruń: Jubileusz Zespołu Placówek Edukacyjno–Rewalidacyjnych

Toruń: Jubileusz Zespołu Placówek Edukacyjno–Rewalidacyjnych

Placówka oświatowa, w której uczą się niepełnosprawne dzieci i młodzież obchodzi jubileusz 70–lecia działalności. Z tej okazji wczoraj, tj. 18 października w Kinie Helios zorganizowano uroczystą galę.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. w imieniu Prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego wiceprezydent Marek Sikora, radna Krystyna Nowak, Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno–Rewalidacyjnych im. Polskich Olimpijczyków Anna Drozdowska, uczniowie oraz obecni i byli pracownicy jednostki, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, miejskich instytucji i placówek oświatowych.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się również polscy olimpijczycy: Marek Leśniewski, Czesława Kościańska, Małgorzata Dłużewska, Grzegorz Piwowarski i Andrzej Sypytkowski, a także nasza, grudziądzka nadzieja olimpijska Marta Wieliczko.

Zespół Placówek Edukacyjno–Rewalidacyjnych jest publiczną jednostką prowadzoną przez gminę–miasto Grudziądz. Historia placówki sięga 1948 r., w którym powstała jako Państwowy Ośrodek Wychowawczy w Świeciu nad Wisłą. W 1949 r. ośrodek został przeniesiony do Grudziądza. Od 1989 r. funkcjonuje pod nazwą Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1. Od 1994 r. ośrodek mieści się przy ul. Parkowej 25. Na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 powstał Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy nr 1. W celu usprawnienia organizacji jednostki (w 2016 r.) połączono go w Zespół Placówek Edukacyjno–Rewalidacyjnych. W jego skład wchodzą oddziały przedszkolne, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 14, Gimnazjum Specjalne Nr 11 i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz internat. Ponadto w placówce organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla najmłodszych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

– Trudna, wielokierunkowa, odpowiedzialna praca szczególnie zasługuje na szacunek i wyrazy uznania. Przywracacie Państwo uczniom i rodzicom dzieci niepełnosprawnych nadzieję na godne życie i wiarę w lepsze jutro. Pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom Zespołu życzę niesłabnącego entuzjazmu do pracy i optymizmu, dzięki któremu pomagacie Waszym podopiecznym zmagać się z rzeczywistością – mówił wiceprezydent Marek Sikora.  

Edukacją, rewalidacją i wychowaniem objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem oraz dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Dzieci i młodzież przyjmowane są do placówki na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Stosowane są specjalistyczne metody terapii, min. eeg bioeedback, Snoezelen – doświadczanie świata, integracja sensoryczna, suchy basen, fizjoterapia, terapia taktylna, pływalnia, pracownia A.Tomatisa, M. Montessori, terapia ręki, M. Ch. Knill, terapia behawioralna,  wspomagania rozwoju mowy, logopedyczna, pracownie: socjoterapii, kinowa, ceramiki,  gospodarstwa domowego, szycia.

W Zespole zatrudnionych jest 139 osób, w tym: 98 pracowników pedagogicznych. Bazę dydaktyczną placówki stanowią 3 obiekty: budynek szkoły, internatu z kuchnią i stołówką oraz sala gimnastyczna z pływalnią dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się tu również boisko ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw, tereny zielone do rekreacji.

Zdjęcia z wydarzenia zobaczyć można TUTAJ

Fot. grudziadz.pl

  Biuro Prezydenta Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19063