Toruń: Jubileusz Fundacji „Arkadia”

Toruń: Jubileusz Fundacji „Arkadia”

Od 25 lat pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną – swój jubileusz obchodzi Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”.

Z tej okazji w dniu 24 października 2018 roku w Dworze Artusa odbył się Bal Jubileuszowy. Część oficjalną poprowadził Wojciech Malajkat. Wiele wzruszeń, ale i uśmiechu wywołał film pokazujący działalność fundacji.

– Cieszę się, że w działaniach fundacji, które zobaczyliśmy na filmie, ma swój udział także miasto Toruń. Miasto czuło się zobowiązane, żeby te miejsca, w których fundacja istnieje, przygotować, budynki wyremontować i wyposażyć. Teraz z dumą oglądałem na filmie, jak korzystacie z tych miejsc, jaką sprawia wam to radość. I o to w tym wszystkim chodzi – żeby wyciągać do siebie rękę – powiedział prezydent Michał Zaleski, zapewniając, że fundacja zawsze może liczyć na wsparcie i pomoc miasta.

W 1999 roku władze miasta przekazały należącą do gminy nieruchomość przy ul. Młyńskiej 2–4 w Toruniu na potrzeby Ośrodka Terapii Zajęciowej, przekształconego w 2001 r. w Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”. Od tego czasu Gmina współpracuje z Fundacją w ramach Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie wspierania finansowego realizowanych przez nią projektów. W Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich kompetencji i umiejętności w 11 pracowniach. Przygotowują się tam do podjęcia pracy w określonych zawodach, ucząc się wykonywania zarówno czynności pracy, jak i organizacji pracy.

W 2017 roku Gmina Miasta Toruń zaadaptowała, wyremontowała i przekazała Fundacji obiekty przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 80 C i 80 D z przeznaczeniem na przeniesienie Warsztatów Terapii Zajęciowej z ul. Młyńskiej oraz na prowadzenie nowej formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych – Specjalistyczny Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wsparciem w SŚDS zostały objęte dorosłe osoby z głęboką niepełnosprawnością, które nie mają perspektywy na samodzielne funkcjonowanie i są całkowicie zależne od swoich opiekunów. Nowa lokalizacja ułatwia ich rehabilitację społeczną i jest istotnym wsparciem dla ich rodziców i opiekunów – tzw. wsparciem wytchnieniowym. 

Spotkanie w Dworze Artusa było okazją do podziękowań założycielom fundacji, jej przyjaciołom, darczyńcom. Specjalne podziękowanie skierowane zostało do rodziców podopiecznych.

– Najważniejszymi przyjaciółmi naszej fundacji są rodzice naszych podopiecznych i uczestników warsztatów. Oni są najlepszymi specjalistami, bo wiedzą, jakie potrzeby mają ich synowie i córki. Zaufali nam, że jesteśmy w stanie część tych potrzeb zaspokajać. Wspierają nas też w wizji, którą ma fundacja, a która wskazuje, że osoba dorosła z niepełnosprawnością intelektualną jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie w miarę samodzielnie i w miarę swoich możliwości – powiedział Jan Młynarczyk z rady nadzorczej fundacji. 

W ramach fundacji przy ul. Młyńskiej została zorganizowana agencja zatrudnienia wspomaganego, która zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną przy wejściu na otwarty rynek pracy. Ponadto zostało utworzone mieszkanie treningowe, w którym osoby z niesprawnością intelektualną przebywają przez 5 miesięcy, zwiększając swoje umiejętności samodzielnego funkcjonowania. Projekt realizowany jest ze środków unijnych  –  skierowany do 24 osób, w tym samym czasie w mieszkaniu przebywają 4 osoby.

Fundacja Arkadia to także praca w terenie, w toruńskich zakładach pracy, gdzie trenerzy zatrudnienia wspomaganego asystują osobie niepełnosprawnej od pierwszych kontaktów z pracodawcą, ucząc nowego zawodu. Trener pracy pomaga dostosować stanowisko i zakres obowiązków do możliwości danej osoby, uczy obowiązków pracy, pomaga dostosować się do sytuacji społecznej w pracy i wspiera w osiąganiu w niej samodzielności.

Warto podkreślić, że Fundacja Arkadia jako pierwsza założyła w regionie spółkę non–profit, zatrudniającą pracowników z niepełnosprawnością oraz trenera pracy. Spółka funkcjonuje w Toruniu i okolicach i oferuje proste prace porządkowe, sprzątanie po remontach, utrzymanie terenów zielonych. Spółka nie działa dla zysku – jej głównym celem jest rehabilitacja zawodowa pracowników.

– Chcielibyśmy w najbliższym czasie stworzyć dom krótkookresowego pobytu dla naszych uczestników, ale i dla wszystkich mieszkańców Torunia z niepełnosprawnością. Chcemy też rozwijać się w stronę mieszkalnictwa wspieranego, rodzinnych domów pomocy i DPS–u, który pomoże osobom potrzebującym specjalistycznej pomocy medycznej – przedstawiła plany fundacji prezes zarządu Marta Hewelt.

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” istnieje od 25 lat. Celem jej działalności jest pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszystkich etapach życia. Obecnie pod opieką fundacji jest około 100 osób niepełnosprawnych z Gminy Miasta Toruń.

Swoją działalność fundacja realizuje w szczególności poprzez:
‒ pomoc szkołom specjalnym wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do zakończenia edukacji, 
‒ prowadzenie Specjalistycznego Środowiskowego Domu Samopomocy, 
‒ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
‒ bezpośrednie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy, 
‒ realizowanie zatrudnienia wspomaganego, 
‒ prowadzenie mieszkalnictwa treningowego.

Fot. Lech Kamiński

  Magdalena Winiarska/torun.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19127