Toruń: Dotacje dla NGO

Toruń: Dotacje dla NGO

Znamy wyniki otwartych konkursów ofert dla NGO na rok 2020 dla zadań prowadzonych przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przeprowadziło, w ramach otwartego konkursu ofert, nabór wniosków na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

 • Konkurs 28.1 – Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
 • Konkurs 28.2 – Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Konkurs 28.3 – Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 • Konkurs 29 – Wzmocnienie kompetencji przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych.

Wnioski składać można było do 31 grudnia 2019 roku. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 lutego 2020 roku zatwierdzono następujące kwoty dotacji dla 11 projektów o charakterze gospodarczo-społecznym:

Konkurs 28, zadania 28.1, 28.2, 28.3:

 1. Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” w Toruniu – 27. Forum Gospodarcze Welconomy (65 000 zł).
 2. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu – Konferencja – Firma Przyszłości (43 000 zł).
 3. Fundacja Przedsiębiorczy Toruń – Startupowarewolucja Toruń 2019 – edycja 7. (15 000,00 zł).
 4. Fundacja Przedsiębiorczy Toruń – Inwestujemy w najlepsze toruńskie startupy i firmy – 5. konkurs na biznes (18 000 zł).
 5. Centrum Integracji Społecznej CISTOR – Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (17 000 zł).
 6. Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA UMK – 5. edycja Projektu #Więcej (5000 zł).
 7. Instytut Wspierania Nowych Technologii – Rozwój techniki i nowoczesnych technologii (7000 zł).
 8. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń – Fotowoltaika sposobem na oszczędność energii i ochronę środowiska (7000 zł).
 9. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not Rada Toruńska – Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia (6000 zł).

KONKURS 29:

 1. Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” – PRO NGO – wiedza na START (12 000 zł).
 2. Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” – ZIELONE ŚWIATŁO dla Stowarzyszenia Hospicjum „Światło” (8000 zł).

Łączna kwota udzielonego wsparcia to: 203 000,00 zł brutto.

Magdalena Winiarska
Fot. i źródło: torun.pl