Toruń: DDOM przyjmuje zgłoszenia

Toruń: DDOM przyjmuje zgłoszenia

Dzienny Dom Opieki Medycznej przyjmuje zgłoszenia osób, które chciałyby korzystać z jego świadczeń w siedzibie przy ul. Łyskowskiego w Toruniu.

Dotychczas pobyt podopiecznych w placówce był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zostań w domu”. Wykonawca projektu, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie jego trwałości, tj. od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2021 r. zapewnia gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Zgodnie z umową o dofinansowanie ZPO ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DDOM z prawem do pobierania opłat za udzielane świadczenia bez możliwości generowania dochodu.

Koszt osobodnia wynosi 160,00 zł (opłata w formie zaliczki). W przypadku gdy koszt dziennego pobytu byłby mniejszy niż wielkość zebranych opłat, różnica zostanie pacjentom zwrócona. Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 12 osób.

Placówka jest gotowa do świadczenia usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30 (ul. Łyskowskiego 15 w Toruniu).

Warunki kwalifikacji i uczestnictwa w DDOM

Do DDOM mogą być przyjęci pacjenci:
• bezpośrednio po hospitalizacji,
• którym, w okresie poprzedzających 12 miesięcy udzielono świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego,
• w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel mieszczą się w granicach od 40 do 65 punktów,
• posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do DDOM wydaje:
• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
• w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

W placówce będzie mogło przebywać równocześnie nie mniej niż 12 i nie więcej niż 15 osób. Czas udzielania wsparcia będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu pacjenci przebywać będą w DDOM od poniedziałku do piątku przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia oraz potrzeb indywidualnych pacjenta, liczba i częstotliwość świadczeń może zostać zmniejszona (nie mniej jednak niż 4h dziennie).

Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej obejmuje:
• specjalistyczne konsultacje lekarskie (w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń, w razie potrzeby i w zależności od wskazania medycznego – lekarz specjalista rehabilitacji, geriatrii oraz inni specjaliści),
• opieki pielęgniarskiej (w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji),
• niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych),
• świadczeń rehabilitacyjnych,
• opieki psychologicznej i logopedycznej,
• terapii zajęciowej,
• świadczeń opiekuna medycznego,
• doradztwa w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
• przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
• odpowiedniego do stanu zdrowia wyżywienia (2 posiłki w tym obiad),
• zajęć dodatkowych służących zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, uwarunkowanych stanem zdrowia pacjenta.

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać:
• pod numerem telefonu: 56 657 42 92,
• osobiście w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki,ul. Ligi Polskiej 8, Toruń.

Magdalena Winiarska / torun.pl
Fot. i źródło: torun.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.