Toruń: Chcą pomóc bezdomnym

Toruń: Chcą pomóc bezdomnym

Bezdomność – najbardziej skrajna i okrutna forma wykluczenia społecznego; stale obecna, choć jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni. Marszałek województwa kujawsko–pomorskiego Piotr Całbecki zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do powołania rady, która zajmie się stworzeniem regionalnego systemu ograniczania tego zjawiska.

– Trochę przyzwyczailiśmy się widoku zarośniętych mężczyzn, taszczących w starych reklamówkach cały swój dobytek, przysypiających na dworcach, grzebiących w śmietnikach, czasem żebrzących. Teraz, kiedy temperatury spadają poniżej zera, są niczym wyrzut sumienia zamożniejącego społeczeństwa. By poprawić swój los, mieć przed sobą lepsze życie, perspektywy na przyszłość, potrzebują innych. Potrzebują nas – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie blisko 33,5 tysiąca osób bez własnego miejsca na ziemi. W większości są to mężczyźni (80 proc.), w wieku 40–60 lat, pozbawieni dachu nad głową w wielu przypadkach bez własnej winy, najczęściej na skutek eksmisji (45 proc.) i konfliktów rodzinnych (36 proc.); wśród przyczyn są też uzależnienia i bezrobocie. W Kujawsko–Pomorskiem bez własnego kąta żyje 1 800 osób.

Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej od kilkunastu lat przygotowuje przed zimą informatory, plakaty i ulotki z adresami miejsc udzielających wsparcia bezdomnym. Trafiają do instytucji, z którymi stykają się takie osoby (m. in. szpitali, więzień, schronisk i noclegowni, straży miejskiej i policji), są też kolportowane w miejscach gdzie bezdomni przebywają (m. in. na dworcach). Od dwóch lat prowadzi też kampanię informacyjną na temat mądrych sposobów pomocy wykluczonym.

Rada do spraw wychodzenia z bezdomności przy marszałku województwa kujawsko–pomorskiego zajmie się m. in. stworzeniem diagnozy sytuacji i mapy potrzeb, opracowaniem modelu przeciwdziałania wykluczeniu i bezdomności oraz monitorowaniem losów osób wychodzących z bezdomności, monitorowaniem standardów i promowaniem dobrych praktyk w tej sferze. Będzie też doradzać w tym zakresie gospodarzowi województwa. Wejdą do niej m. in. przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadających doświadczenie w udzielaniu tego rodzaju pomocy, samorządów lokalnych, publicznych służb pracy i pracodawców oraz świata nauki.

  Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17199