Toruń: Bezpieczne wakacje

Toruń: Bezpieczne wakacje

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu organizuje otwarte spotkanie dla mieszkańców Torunia pod tytułem „Bezpieczne wakacje”, które przygotowuje Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego naszego Ośrodka.

Będą zaproszeni goście: przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Ratownik Medyczny, Ratownik Pogotowia Wodnego, lekarz, psycholog, pedagog, kurator Kuratorskiej Służby Sądowej, kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Będą oni uświadamiać społeczność miasta o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji i odpowiadać na pytania mieszkańców naszego miasta.
Spotkanie odbędzie się Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Termin spotkania – 4 lipca tj. czwartek na godz. 11:00. Przewidywany czas spotkania 1,5 – 2 godz.