Terapia muzyką

Terapia muzyką

„Muzykoterapia między wglądem a inkluzją” to wydana w 2017 roku książka pod redakcją naukową Mirosławy Cylkowskiej-Nowak i Wojciecha Strzeleckiego.

Praca w opinii ekspertów stanowi ważny element w badaniach dotyczących muzykoterapii. Recenzenci książki prof. dr hab. Leszek Bajon i dr hab. Sławomir Kalinowski podkreślają, że jest to dzieło obszerne, wielowątkowe i ważne. Z całą pewnością zmusza czytelnika do pogłębionej refleksji, bowiem autorzy patrzą na zjawisko inkluzji wielostronnie i interdyscyplinarnie.

Praca podzielona na dwie części nie wyczerpuje jednak tematu do końca. Pierwsza z części składa się z 8 rozdziałów poświęconych ogólnym zagadnieniom z zakresu muzyki. Druga, nieco dłuższa – 12 rozdziałów, szczegółowo zajmuje się opisem muzykoterapii w różnorakich dziedzinach życia, m.in. w rehabilitacji dziecięcej, zaburzeniach psychicznych czy pracy z dzieckiem autystycznym.

Podjęta przez autorów tematyka – choć trudna i do tej pory w 100 procentach niezbadana – może przynieść całkiem nowe rozwiązania i narzędzia umożliwiające w efektywny sposób pomaganie grupom pozostającym na marginesie społecznym.