Ten zawód to wyzwanie

Ten zawód to wyzwanie

W Elblągu funkcjonują 24 placówki pomocy i integracji społecznej, które zapewniają opiekę i wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym oraz dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. 21 listopada, w Dzień Pracownika Socjalnego, prezydent Elbląga nagrodził tych, którzy w swoją pracę wkładają wyjątkowo dużo serca.

21 listopada w Ratuszu Staromiejskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. To święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, ustanowione w listopadzie 1990 roku.

– To wyjątkowy dzień, w którym podkreśla się rolę państwa pracy – pracy, która w niektórych przypadkach przestaje być tylko zawodem, ponieważ wiąże się z wielką odpowiedzialnością za los drugiego człowieka – powiedziała do zgromadzonych na uroczystości Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Elblągu. – Nie jest to praca, w której jest miejsce na spektakularne osiągnięcia, praca jest raczej cicha, niezauważalna, czasami niedoceniana. Nie jest to praca, która szuka poklasku, bo prawdziwe dobro poklasku nie szuka. To, co państwo od siebie dajecie: poświęcenie, empatię, pasję, a także to, co dajecie dla drugiego człowieka, czyli zrozumienie, szacunek, nadzieję – to wszystko składa się na sumę waszego cichego sukcesu. Cichego, ale nie dzisiaj. Dzisiaj o tym sukcesie będziemy mówić, ponieważ to właśnie jest ten dzień, kiedy wasz trud i postawa będą docenione – dodała.

W Elblągu funkcjonują 24 placówki pomocy i integracji społecznej (zarówno dzienne, jak i całodobowe): ośrodek pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej. Ich kadrę stanowi 614 osób. Podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego prezydent Elbląga Witold Wróblewski nagrodził 63 osoby.

– Tak jak co roku Dzień Pracownika Socjalnego to dobry dzień, żeby podziękować za bardzo trudną pracę. Nie każdy mógłby taką pracę wykonywać, trzeba mieć do tego odpowiednie serce i zamiłowanie. Proszę przyjąć najlepsze życzenia: dużo zdrowia, radości, dużo satysfakcji z wykonywanej pracy i determinacji, żeby to, co robicie, to, w czym jesteście dobrzy, było równie dobrze odbierane przez zaopiekowanych – powiedział Witold Wróblewski.

Nagrody prezydenta miasta otrzymali:

Za całokształt działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych:

Anna Szyszka – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

Anna Szyszka z Prezydentem Witoldem Wróblewskim tuż po odebraniu nagrody

Za wzorowe kierowanie placówkami pomocy i integracji społecznej:

Beata Kulesza – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu

Krystyna Grzybicka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu

Barbara Nalińska – Dyrektor Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Elblągu

Siostra Elżbieta Dąbrowska – Kierownik Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Artur Dąbrowski – Kierownik Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta

Paweł Gołębiewski – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Olga Głotkowska

Bożena Harmaszuk

Urszula Krawczyk

Małgorzata Marcinek

Piotr Wiechowski

Elżbieta Królicka

Beata Kowalewska

Barbara Stanny

Irena Brzezińska

Ewa Karbowska

Agnieszka Żyhałko-Osemlak

Katarzyna Januszkiewicz

Weronika Kotlewska

Anna Dziczek

Maria Kurzawińska

Teresa Borowiak

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Monika Józefowicz

Iwona Dziurzyńska

Małgorzata Palczewska

Magdalena Połom

Zbigniew Żołądź

Magdalena Kanownik

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1

Katarzyna Bujko

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2

Magdalena Olejarz

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3

Ewa Paczkowska

Joanna Wasielewska

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

Anna Daniłowicz

Anna Gliniecka

Anna Diduch

Wioletta Szkudlarek

Krystyna Szulc

Daniel Stachula

Ewelina Frankowska

Monika Cichoń

Katarzyna Turowicz

Teresa Stryjewska

Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c

Katarzyna Aleksandrowicz

Małgorzata Margulewicz

Marta Szmigielska

Alicja Czapiewska

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi

Lidia Górska

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Emilia Jankowska

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 1

Ewa Torbicz

Anna Serowiecka

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 2

Katarzyna Chuchra

Grażyna Niewiadomska

Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 3

Marta Wochna

Wioletta Grzelak

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lazarus”

Ilona Buczyńska

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

Marta Sulińska-Dudzik

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu

Justyna Głódź

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami”

Sylwia Głuch

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

Dariusz Piwcewicz

Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

Natalia Wojciechowska

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”

Renata Jagiełło

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Elblągu

Ewa Borucka