Społecznicy zostaną nagrodzeni – zgłoś kandydata do nagrody

Społecznicy zostaną nagrodzeni – zgłoś kandydata do nagrody

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do XIX edycji „nagród i wyróżnień marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej”. Wnioski przyjmowane są do 20 września. Kto może je składać?

Dwie uchwały i pytania o potrzeby osób starszych

Dwie uchwały i pytania o potrzeby osób starszych

W stolicy regionu odbyło się trzecie posiedzenie społecznej rady seniorów województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania przyjęto dwie uchwały oraz plan pracy, wypracowany podczas warsztatów w Lidzbarku Warmińskim na początku czerwca 2019 roku.