Bariery architektoniczne, łamanie praw pracownika i brak transparentności w ogłoszeniach o pracę. NIK o zatrudnieniu niepełnosprawnych w urzędach

Bariery architektoniczne, łamanie praw pracownika i brak transparentności w ogłoszeniach o pracę. NIK o zatrudnieniu niepełnosprawnych w urzędach

Jednostki administracji publicznej oraz państwowe osoby prawne w zdecydowanej większości nie podejmowały skutecznych działań w celu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, choć Polska zobowiązała się do tego w 2012 roku.