Tacy sami, czyli o EFF „Integracja Ty i Ja”

Tacy sami, czyli o EFF „Integracja Ty i Ja”

Twórcy – poprzez sztukę w wielu dziedzinach, głównie filmową – prezentują życie osób z niepełnosprawnościami, ich codzienność, sukcesy i problemy. Festiwalowe wydarzenia integrują, ale i przyczyniają się do oswajania niepełnosprawności wśród osób pełnosprawnych.

Informacja dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Informacja dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zachowują ważność.