Naczelna Izba Lekarska o projekcie zmian ustaw związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Naczelna Izba Lekarska o projekcie zmian ustaw związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Według Naczelnej Izby Lekarskiej niektóre z rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19 są zbyt restrykcyjne i mogą prowadzić do podziału środowiska i osłabienia zaufania pacjentów do lekarzy i do pozostałych zawodów medycznych.