Dwie uchwały i pytania o potrzeby osób starszych

Dwie uchwały i pytania o potrzeby osób starszych

W stolicy regionu odbyło się trzecie posiedzenie społecznej rady seniorów województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania przyjęto dwie uchwały oraz plan pracy, wypracowany podczas warsztatów w Lidzbarku Warmińskim na początku czerwca 2019 roku.