Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Światowy Dzień Choroby Alzheimera
Fot. Adminstrator

  
  21 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Obchody mają zwrócić uwagę na rzeszę ludzi chorych, ich rodzin i opiekunów, potrzebujących pomocy medycznej oraz wsparcia instytucjonalnego i środowiskowego. W Elblągu w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Pułaskiego odbyło się z tej okazji mała uroczystość.

  W Polsce na chorobę Alzheimera cierpi ponad 200 tys. osób, a na świecie jest ponad 11 milionów chorych. W związku ze starzeniem się społeczeństw, szczególnie Zachodu, ta liczba będzie wzrastać.  
  W 1992 r. powstała charytatywna organizacja pozarządowa Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Jest krajowym koordynatorem ruchu alzheimerowskiego, człon- kiem Europejskiej Federacji Alzheimer-Europe oraz Światowej  Organizacji  Stowarzyszeń Alzheimerowskich ADI. Na łamach portalu internetowego http://www.alzheimer.pl
przedstawia się następująco: „Główną ideą Stowarzyszenia jest samopomoc i pomoc wzajemna. Dzielimy się doświadczeniami i wiedzą. Wspieramy się emocjonalnie. Działając razem, próbujemy skutecznie pomagać chorym i ich opiekunom.”  Na stronach portalu można znaleźć wiele informacji na temat choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielą się opiekunowie chorych osób, a także lekarze.
   Stowarzyszenie wydaje także biuletyn „Bliżej Alzheimera”, który jest nieocenionym źródłem wiedzy i informacji dla rodzin i opiekunów osób dotkniętych tą chorobą.

   W Elblągu bliższych informacji można zasięgnąć w siedzibie elbląskiego koła Stowarzyszenia przy ul. Pułaskiego 1 c, tel. 0-55 235 30 75, 235 31 15.

POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM
Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
00-682 Warszawa, ul. Hoża 54/1
tel/fax 622-11-22
e-mail:alzheimer_pl@hotmail.com
www.alzheimer.pl
  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 568

Print Friendly, PDF & Email