Świadczenie z tytułu opieki nad dzieckiem – będzie nowelizacja

Świadczenie z tytułu opieki nad dzieckiem – będzie nowelizacja

Dziś (12.03) minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że będą zmiany w kwestii przyznawania świadczenia opiekuńczego, które przysługuje rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem do lat 8. Świadczenie to będzie rozszerzone o rodziców dzieci do lat 12.

– Każda osoba, która pracuje na dowolnej umowie cywilno-prawnej: umowie o dzieło, umowie o pracę, każdej umowie cywilno-prawnej, gdzie odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo do świadczenia opiekuńczego, które wypłacamy w tej chwili rodzicom z tytułu opieki nad dziećmi, które nie chodzą do szkoły – mówi Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

Wczoraj Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożył uproszczony formularz zgłoszenia. Zgłoszenie to już nie jest kilkunastostronicowe. Wszystkie informacje zajmują pół strony.

– Wniosek może być złożony do ZUS-u lub do pracodawcy w dowolnym momencie. W trakcie opieki, bądź po jej zakończeniu. Wniosek będzie respektowany także po upływie tych 14 dni – zaznacza minister Emilewicz.

Jak dodała minister rozwoju trwają prace nad nowelizacją ustawy, bowiem obecne przepisy mówią o tym, że świadczenie opiekuńcze przysługuje w przypadku rodzica dziecka do lat 8. W nowym prawie ma pojawić się zapis o tym, że wspomniane świadczenie będzie przysługiwało także rodzicom dzieci do lat 12.

Projekt nowelizacji ustawy otrzyma tzw. obowiązywanie wsteczne i ma być gotowy na wtorek.

Fot. Pixabay