Stypendium dla muzyków

Fundacja Elbląg, we współpracy z Fundacją J&S Pro Bono
Poloniae, prowadzi Program Stypendialny ”Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej”.

Program kierowany jest dla do wybitnie uzdolnionych, niezamożnych uczniów
szkół muzycznych II stopnia.
Fundacja objęła swym zasięgiem 3 szkoły muzyczne:
1. Zespół Szkół Muzycznych I i II st. ul. Traugutta 91, 82-300 Elbląg;
2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk;
3. Zespół Szkół Muzycznych I i II st. ul. Dmowskiego 16B, 80-264 Gdańsk – Wrzeszcz
Proces nominacyjny odbywać się będzie w 3 etapach:
1. nabór kandydatów – kandydaci przesyłają pocztą lub dostarczają osobiście wypełnione formularze wniosków aplikacyjnych, w terminie do 6. maja 2005, do Fundacji Elbląg ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg;
2. przesłuchania kandydatów – Fundacja J&S Pro Bono Poloniae zorganizuje eliminacje do Agrafki Muzycznej – w Warszawie (21-22.05.2005 r.). Każdy kandydat powinien zaprezentować ok. 10 minutowy program oceniany przez Komisje Eksperckie złożone z wybitnych muzyków. Każdemu z
przesłuchiwanych kandydatów wystawione zostaną oceny punktowe w skali od 0 do 25 punktów;
3. posiedzenie Komisji Stypendialnej – Komisja dokona wyboru stypendystów Agrafki Muzycznej na podstawie punktacji z przesłuchań, a także jakości wniosków nominacyjnych.  inf. FE Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 351