Stypendia Fundacji Elbląg przyznane

Fot. Mateusz Misztal
Fot. Mateusz Misztal

W czwartek (17.10) Fundacja Elbląg wręczyła stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Uroczystość odbyła się w Ratuszu Staromiejskim. Nagrodzonych zostało trzynastu uczniów z elbląskich szkół ponadpodstawowych i jedna studentka.

– Fundacja Elbląg pokazuje już 19 rok, że warto pomagać. Przez ten cały okres pozyskaliśmy ponad milion złotych na stypendia dla elblążan i ufundowaliśmy ponad 900 stypendiów. Te stypendia wracają w takim wymiarze, że nasze miasto jest rozpoznawane, że nasi młodzi ludzie wyjeżdżają i reprezentują nasze miasto na zewnątrz w Polsce, ale także za granicą – mówi Krzysztof Grablewski, prezes Fundacji Elbląg. – Z ilością wręczanych stypendiów jest różnie. Gdy fundacja rozpoczynała rozdawanie stypendiów, to ta kwota była większa, bo około 60 tys. złotych przeznaczaliśmy, ale wiadomo, że nie zawsze możemy tyle pozyskać. Te pieniądze cały czas z różnych źródeł staramy się zbierać i dzięki temu możemy udzielać te stypendia. O pozyskanie tych środków nie jest wcale tak łatwo. Co roku nagradzamy jednak około 20 stypendystów – dodaje.

W tym roku nagrodzono i doceniono 14 osób: 13 uczniów szkół ponadpodstawowych i jednej studentki. Łączna kwota stypendiów to 20 800 zł i pochodzi ona z wielu źródeł. W roku szkolnym 2019/2020 programy stypendialne „Sznasa” i „Słonik” wsparte i współfinansowane są przez Starostwo Powiatowe w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, C.H. Ogrody w Elblągu, Firmę Idea 365 Magdalena Mazurkiewicz, zbiórkę publiczną, środki z 1% podatku, ze środków własnych Fundacji oraz przez osoby indywidualne: Marię Kosecką, Marię Puchalską i Gabrielę Laskowską. Pieniądze na stypendia z Funduszu Młodych Talentów przeznaczył także Ryszard Rynkowski i jego drużyna z programu „Bitwa na głosy” emitowanego w latach 2011-2012 w TVP 2.

– Miło jest, gdy ktoś nagradza za czas poświęcony na naukę, za włożony trud – mówi jedna ze stypendystek, Ewelina Rutkowska. – Na pewno jest to nagroda, która pomoże w zakupie różnych książek, pomoże też rozwijać język.

Fundacja Elbląg została założona 2 lutego 2000 roku z inicjatywy elblążan, którzy – jak sami o sobie piszą – pragną, aby ich miasto i region były zasobne i piękne. Fundacja wspiera niezamożnych, zdolnych uczniów z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego, propaguje także działalność dobroczynną i filantropijną wśród elbląskiego biznesu. Corocznie organizuje też konkurs literacki promujący elbląskich pisarzy, poetów i publicystów.