Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie

Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom „PRO – FAMILIA”, powstało z inicjatywy rodzin osób chorych psychicznie, samych pacjentów, osób bezpośrednio pracujących z osobami chorymi psychicznie oraz ludzi dobrej woli. Stowarzyszenie działa od października 2007 r., osobowość prawną uzyskało 15 stycznia 2008 r.

– Stowarzyszenie skupia wszystkie osoby, które poprzez społeczną pracę chcą pomagać, wspierać oraz udzielać  pomocy wszystkim potrzebującym rodzinom i osobom chorującym psychicznie – wyjaśnia Ludwika Załuska, prezes ogranizacji (na zdjęciu).

Głównym celem Stowarzyszenia jest świadczenie różnorodnych form pomocy osobom chorym psychicznie, ich rodzinom i opiekunom, osobom z innymi zaburzeniami psychicznymi oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia psychicznego.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność na rzecz rodzin i osób chorych psychicznie:

– promocję zdrowia psychicznego tj. spotkania edukacyjne, prelekcje, pogadanki, profilaktykę zaburzeń psychicznych,
– organizuje Obchody Drzwi Otwarte „ Schizofrenia” ,
– włącza się w Obchody Światowego  Dnia Zdrowia Psychicznego, w celu przybliżenia istoty choroby psychicznej i sposobów radzenia sobie z jej objawami, pomoc rodzinie,
– prowadzi poradnictwo; porad  i wsparcia udzielają  lekarze psychiatrzy, seksuolog, specjalista ds. uzależnień, psycholodzy, prawnik, rodziny osób chorych psychicznie,  pedagodzy, pracownik socjalny, andragog specjalny,  osoba duchowna, terapeuci zajęciowi,  pielęgniarki, kurator ( obowiązuje rejestracja wizyt),
– udzielana jest pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych osobom chorym psychicznie, po kryzysie psychicznym,
– działa Grupa Wsparcia Rodzin,
– rozwija  rozmaite  formy  działalności dla rodzin, dbając o ich kondycję psychiczną i fizyczną,
– organizuje spotkania integracyjno-szkoleniowe dla rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie,
– prowadzi pomoc rzeczową dla osób potrzebujących, prowadzi rejestr potrzeb dla rodzin i osób chorych psychicznie,
– nawiązuje kontakt z pracodawcami, którzy zatrudniają osoby chore psychicznie,
– stowarzyszenie działa w środowisku zamieszkania osoby chorej psychicznie, jeżeli jest taka potrzeba,
– stowarzyszenie prowadzi Telefon Zaufania.

Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia – przyjdź, zadzwoń lub napisz na adres Stowarzyszenia:

82-300 Elbląg
ul. Winna 9
tel/fax 055/235 11 23
e- mail: pro_familia@vp.pl

Biuro Stowarzyszenia czynne jest w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Winnej 9 w Elblągu (I piętro –  siedziba Środowiskowego  Domu Samopomocy w budynku MOPS).

Telefon Zaufania –  055/ 235 11 23 czynny jest codziennie – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 13:00 do 15:00.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2357