Statuetka z rąk Ministra Rozwoju Regionalnego

Statuetka z rąk Ministra Rozwoju Regionalnego
Fot. Adminstrator

ERKON najlepiej inwestuje w człowieka!

Ewa Sprawka, dyrektor Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, odebrała z rąk Grażyny Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego i Nikolausa van der Pasa, przedstawiciela Komisji Europejskiej statuetkę, za zdobycie nagrody w konkursie pn. „Dobre praktyki EFS”. Projekt ERKON-u „Przez Indywidualne Ścieżki Zawodowe – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy” otrzymał tytuł: „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Nagrodę otrzymało również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu za projekt pt. „Od aktywności do kreatywności”.

Uroczyste wręczenie nagród za projekty wyróżnione w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, odbyło się 2 lipca w Hotelu Hilton w Warszawie, podczas gali zorganizowanej w ramach konferencji „Europejski Fundusz Społeczny – 50 lat inwestycji w kapitał ludzki”.
Prezydent Elbląga, Henryk Słonina, z okazji tego zaszczytnego wyróżnienia, przysłał laureatkom: dyrektor ERKON-u Ewie Sprawce i dyrektor TPD w Elblągu, Krystynie Niedbalskiej – Konarczak, na miejsce uroczystości w Warszawie, dwa bukiety pięknych kwiatów.

Droga do sukcesu
Konkurs miał na celu przede wszystkim propagowanie projektów pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. Na kształt oceny merytorycznej miały wpływ: opinia właściwej Instytucji Wdrażającej, dotycząca stopnia realizacji wskaźników oraz przebiegu współpracy z beneficjentem, a także ocena istoty projektów i jakości nadesłanych materiałów dokonanej przez niezależne jury. Dobrze widziane były tutaj przede wszystkim teksty, które w przystępnej formie pokazywały, w jaki sposób udział w projekcie odmienił życie osób w nim uczestniczących. Na atrakcyjność opisywanych projektów  miały również wpływ: zdjęcia, filmy, prezentacje i inne materiały ukazujące istotę projektów.

List gratulacyjny
Elbląska Rada Konsultacyjna w związku z wyróżnieniem, otrzymała od dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON w Olszytnie, Sebastiana Kuźniewskiego, list gratulacyjny, którego treść prezentujemy poniżej:
Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie przesyła gratulacje laureatowi konkursu ”Dobre praktyki EFS” Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, za projekt ”Przez Indywidualne Ścieżki Zawodowe – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy” w Dz. 1.4 SPO RZL.
Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nadał temu projektowi tytuł ”Najlepsza inwestycja w człowieka 2007 r.
Realizacja projektu pod nazwą ”Przez Indywidualne ścieżki zawodowe – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy” miała wpływ na zmiany w życiu wielu osób niepełnosprawnych. Pokazała również, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiły do przeciętnego człowieka i w jaki sposób odmieniły jego życie.
Dotychczasową współpracę z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych oceniamy bardzo pozytywnie przede wszystkim z uwagi na efekty, jakie przynosi środowisku osób niepełnosprawnych w naszym regionie.
Życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć, które przyniosłyby zespołowi ERKON- u wiele zadowolenia i satysfakcji.

   Z poważaniem
  Dyrektor
  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON
w Olsztynie
Sebastian Kuźniewski  TM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1741

Print Friendly, PDF & Email