Sport: Letnie obozy sportowe dla niepełnosprawnych

Sport: Letnie obozy sportowe dla niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową poznają tajniki sportu podczas wyjazdów na obóz lub weekend sportowy. Umożliwi to projekt Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych (PZSN) „Start”.

Celem projektu jest poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zachęcenie do podejmowania aktywności zawodowej, sportowej i społecznej. Uczestnicy podczas 11–dniowych obozów poznają różne dyscypliny sportu. Kontynuacją obozów mają być Weekendy Sportowe.

Beneficjenci programu nie będą musieli martwić się o nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie czy koszty dojazdu. Projekt finansowany ze środków PFRON obejmuje te wydatki. Na miejscu do dyspozycji osób niepełnosprawnych będą trenerzy, psycholog, medyk, rehabilitant oraz pomocni wolontariusze.

Zajęcia sportowe mają służyć nie tylko podnoszeniu sprawności fizycznej i doskonaleniu umiejętności. Wyjazdy na obozy to okazja do zwiedzenia Polski, a także integracji osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy, w których – w zależności od stopnia zaawansowania – będą doskonalić umiejętności w różnych dziedzinach sportu. Rywalizacji ma towarzyszyć przyjazna atmosfera, sprzyjająca nawiązywaniu nowych relacji.

Żeby dostać się do projektu „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne – Aktywni Sportowo – Aktywni Życiowo”, należy wysłać zgłoszenie i przejść proces rekrutacyjny. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej PZSN.

Źrodło: pzsnstart.eu

  MSz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15731