Społeczeństwo: Zmiany w ŚDS–ach

Społeczeństwo: Zmiany w ŚDS–ach

Do istniejących typów środowiskowych domów samopomocy dołączy nowy, przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. MRPIPS zapowiedziało również ułatwienia w funkcjonowaniu istniejących placówek oraz rozwiązania umożliwiające wyższe standardy świadczonych usług i wyposażenia ŚDS–ów.

Obecnie w Polsce działa blisko 800 środowiskowych domów samopomocy (dane na koniec 2017 roku), oferujących prawie 30 tys. miejsc. Placówki podzielone są na kategorie: ŚDS typ A przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a typ C dla uczestników z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o utworzeniu nowego rodzaju środowiskowego domu samopomocy.

Wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu

–­­ Stworzenie środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób z autyzmem było jednym z tematów, które pojawiały się na niemal wszystkich spotkaniach konsultacyjnych, które przeprowadzaliśmy. Uwzględniliśmy potrzeby osób ze spektrum autyzmu, które do pracy terapeutycznej i poprawy funkcjonowania potrzebują m.in. mniejszej liczebności, odpowiedniej organizacji przestrzeni – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podkreślając, że utworzenie nowego typu placówki jest realizacją wieloletnich oczekiwań środowiska osób z niepełnosprawnościami.

W środowiskowych domach samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami (typ D) będą pokoje wyciszeń, które mają ułatwić uczestnikom radzenie sobie z nadmiarem bodźców. Projekt rozporządzenia zakłada również trening umiejętności komunikacyjnych (z wykorzystaniem alternatywnych wspomagających sposobów porozumiewania się) dla osób z problemami w komunikacji werbalnej.

– Chcemy ułatwić przyjmowanie do środowiskowych domów samopomocy osób ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wprowadzane rozwiązania poprawią funkcjonowanie osób z takimi dysfunkcjami już przebywających w ŚDS – dodała minister Rafalska.

Lepsze funkcjonowanie placówek

Projekt rozporządzenia obejmuje inne zasady funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Obecnie placówki zamykane są w okresie ferii letnich lub zimowych. Ministerstwo uwzględniło postulaty kierowników ŚDS–ów: zamknięcie placówki możliwe będzie w innym uzgodnionym z uczestnikami terminie.

Zwiększeniu bezpieczeństwa i ułatwieniu pracy terapeutycznej mają służyć ustalenia dotyczące liczby osób przebywających w placówkach (liczba dodatkowych osób skierowanych do ŚDS w związku z częstymi nieobecnościami uczestników przekraczającymi 10 dni nie będzie mogła stanowić więcej niż 10% ogólnej liczby miejsc w domu) oraz zapewnienie nie mniej niż 1 pracownika na 3 uczestników  w placówkach, w których przebywają osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Źródło: mpips.gov.pl

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18539