Społeczeństwo: „Za życiem” dzieci adopcyjnych – RPD pisze do ministerstwa

Społeczeństwo: „Za życiem” dzieci adopcyjnych – RPD pisze do ministerstwa

Zdarza się, że rodzice adopcyjni przysposabiający dziecko niepełnosprawne mają trudności z otrzymaniem świadczenia z rządowego programu „Za życiem”. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, kieruje w tej sprawie pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej.

Do Rzecznika Praw Dziecka zwrócili się rodzicie, którzy adoptowali ciężko chore dziecko. Okazuje się, że napotkali oni znaczne trudności podczas starania się o świadczenie z programu „Za życiem”. RPD wskazał, że według obowiązujących przepisów wsparcie w kwocie 4 tys. zł przysługuje, gdy wniosek o jego wypłatę zostanie złożony w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Właśnie dlatego rodzice, którzy przysposabiają roczne dziecko, mają problem z otrzymaniem świadczenia.

Problem leży w treści ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Nie zawiera ona bowiem rozwiązania analogicznego jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Marek Michalak zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej o podjęcie działań legislacyjnych, które zlikwidują nierówność w dostępie do świadczenia. Uzasadnieniem było stwierdzenie Rzecznika, iż rodzice, którym rodzi się dziecko oraz rodzice je adoptujący, znajdują się w takiej samej sytuacji – powinni więc być jednakowo traktowani i mieć takie samo prawo do jednorazowej zapomogi.

Ponieważ świadczenie ma na celu pomoc rodzicom w wydatkach, jakie pojawiają się po narodzinach dziecka, powinno się zapewnić je także rodzicom adopcyjnym – dotyka ich taki sam problem jak rodziców biologicznych. Trzeba również zwrócić uwagę na czas trwania procedury adopcyjnej, który jest uzależniony od nierzadko skomplikowanej sytuacji prawnej dziecka. Proces adopcji może trwać dłużej niż rok, więc przysposobione dziecko przestaje spełniać kryteria ustawowe.

Program „Za życiem” funkcjonuje od 1 stycznia ubiegłego roku, przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Polega on m.in. na udzieleniu pomocy materialnej w wysokości 4 tys. zł kobietom w ciąży powikłanej oraz w razie niepowodzeń położniczych, a także dzieciom, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, jakie powstało w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi, który wystąpił z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Źródło: www.brpd.gov.pl

  oprac. Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18093