Społeczeństwo: WTZ–y potrzebują lepszego finansowania

Społeczeństwo: WTZ–y potrzebują lepszego finansowania

Wyspecjalizowany personel skupiony wokół ponad 700 placówek WTZ w całej Polsce pomaga blisko 26 tys. osób niepełnosprawnych. Organizacje prowadzące te placówki zwracają uwagę na fakt, że ci sami specjaliści pracują za najniższą krajową, a jedyną motywacją pozostania u obecnego pracodawcy jest idea niesienia pomocy potrzebującym.

Na niepokojący stan WTZ–ów zareagowało Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej (OF WTZ), które 27 marca wystosowało pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej. Organizacja poinformowała o braku środków finansowych, zwracając jednocześnie uwagę na wciąż wzrastające koszty życia oraz prosząc o podjęcie działań zmierzających do polepszenia stanu placówek i wynagrodzenia ich pracowników.

Nie czkając na reakcję przedstawicielki rządku, 6 kwietnia OF WTZ wysłało kolejny list do minister Rafalskiej, tym razem prosząc o spotkanie celem omówienia wcześniej nakreślonego problemu. Powołując się na jego nadzwyczajną wagę, przedstawiciele Forum oznajmili swoją otwartość na propozycje mające rozwiązać problemy finansowe WTZ–ów.

Idąc za przykładem, podobne pismo wysłało także Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”, statutowo walczące z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych. Tym razem 13 kwietnia korespondencję otrzymał Premier RP, Mateusz Morawiecki.

Stowarzyszenie apeluje o pilną dyskusję dotyczącą stanu Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zwiększenie puli środków pieniężnych przeznaczonych na ich działanie. Dyskusja powinna się odbyć niezwłocznie i – co podkreśla organizacja – winna być przeprowadzona na poziomie rządowym. Podobnie jak Ogólnopolskie Forum WTZ, Stowarzyszenie „Otwarte drzwi” swój niepokój i prośbę argumentuje tymi samymi czynnikami, czyli zarobkami nieadekwatnymi do nakładu pracy i posiadanego wykształcenia. Taki stan ma, zdaniem stowarzyszenia, odstraszać potencjalnych aplikantów o pracę.

Organizacje czekają na odpowiedzi przedstawicieli rządu.

  Oprac. Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18003 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.