Społeczeństwo: Wolontariusze poszukiwani

Społeczeństwo: Wolontariusze poszukiwani

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców w każdym wieku – empatycznych,  z wielkimi sercami i pomysłem na pomaganie, by przyłączyli się do grupy wolontariuszy. Rusza kolejny nabór osób zainteresowanych wolontariatem do pełnienia tej ważnej misji we współpracy z Ośrodkiem.  

Do współdziałania na rzecz potrzebujących gdańszczan zaproszeni są przede wszystkim ludzi otwartych na drugiego człowieka, dla których udzielanie wsparcia słabszym, mniej zaradnym mieszkańcom jest czymś oczywistym. Ośrodkowi szczególnie zależy na pozyskaniu młodzieży i aktywnych osób starszych. Szukani są społecznicy, którzy wesprą dzieci z problemami edukacyjnymi – pomogą im w odrabianiu lekcji, zorganizują czas wolny. Potrzebni są wolontariusze, którzy porozmawiają, wyjdą na spacer z samotnym, schorowanym seniorem. Na pomoc czekają także osoby niepełnosprawne – w tym wypadku chodzi o zorganizowanie im czasu, np. o wspólne wyjścia do kina, teatru i bezcenną przyjaźń.

– Szczerze zachęcam wszystkich, a w szczególności ludzi młodych, do angażowania się w wolontariat – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To ważne, by od najmłodszych lat kształtować w człowieku prospołeczne zachowania i umiejętności. Gdańszczanie mają wielkie pokłady energii, empatii i troski o drugiego człowieka. Zawsze angażują się we wszystkie dobre działa, stąd pewność, że i teraz tak będzie – dodaje.

Z osobami zainteresowanymi pracą wolontariusza MOPR zawrze porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy oraz beneficjentów. Nowi wolontariusze przejdą także szkolenie, podczas którego dowiedzą się m.in. jak pomagać mądrze i odpowiedzialnie. Z gdańskim MOPR współpracuje na stałe około 80 takich zaangażowanych społeczników. Są wśród nich zarówno uczniowie, ludzie dojrzali oraz emeryci. Ośrodek realizuje szereg projektów przede wszystkim aktywizujących i integrujących, przy wsparciu społecznym. Wolontariusze prowadzą działania na rzecz dzieci z rodzin z problemem uzależnień czy przemocy. Angażują się w przygotowanie festynów i zabaw dla rodzin objętych pomocą społeczną. Biorą też udział w zbiórkach darów i w organizacji imprez. .

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z p. Anną Dunajską z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. tel. 58 691 94 25 i 797 909 119, mail: wolontariat@mopr.gda.pl.

  Sylwia Ressel Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17552 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.