Społeczeństwo: Więcej dla WTZ

Społeczeństwo: Więcej dla WTZ

Rząd przyjął rozporządzenie dot. zwiększenia dofinansowania do pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

W wyniku nowelizacjizwiększono dofinansowanie:

– kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do wysokości 16 596 zł (od 1 lipca 2018 r.). W kolejnych latach będzie to: w 2019 r. – 17 796 zł oraz w 2020 r. i w latach następnych – 18 996 zł;

– rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej – do wysokości 22 000 zł.

Obecnie wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi 15 996 zł,natomiast wysokość dofinansowania rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w zakładzie aktywności zawodowej 18 500 zł.

Rozporządzenie zakłada także zmianę sposobu obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez PFRON. Zmieniono również sposób ustalania maksymalnej kwoty zobowiązań do wypłaty z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej.

Przepisy wejdą w życie 1 lipca 2018 r., poza przepisami dotyczącymi podwyższenia dofinansowania dla zakładów aktywności zawodowej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

  MPRiPS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18316 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.