Społeczeństwo: Temida przyjazna niepełnosprawnym? Sprawdzamy w Elblągu

Społeczeństwo: Temida przyjazna niepełnosprawnym? Sprawdzamy w Elblągu

Wyniki badania pn. „Monitoring realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym” zobrazowały ogólną sytuację w Polsce w zakresie dostępności wymiaru sprawiedliwości. Sprawdziliśmy, z jakich udogodnień mogą skorzystać niepełnosprawni mieszkańcy Trójmiasta, Elbląga i Olsztyna. Dziś zaprezentujemy sytuację w naszym mieście.

Wysłaliśmy zapytania do rzeczników prasowych Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Elblągu. Z odpowiedzi, które otrzymaliśmy, wynika, że elbląski wymiar sprawiedliwości jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.

Wymiar sprawiedliwości jako pracodawca

Jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w Sądzie Rejonowym w Elblągu wynosi on 5% ogółu zatrudnionych, a w Sądzie Okręgowym 1,66%. Rodzaj i stopień niepełnosprawności pracowników nie wymaga specjalnego przystosowania miejsca pracy. Niepełnosprawni pracownicy korzystają z należnych uprawnień, takich jak skrócony czas pracy czy zwiększony wymiar urlopu.

Z kolei w odpowiedzi rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu, Iwony Piotrowskiej, czytamy: „W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu oraz jednostkach jej podległych z orzeczeniem o niepełnosprawności jest zatrudnionych 4 prokuratorów oraz 7 urzędników i innych pracowników prokuratury”. Stanowiska pracy w prokuraturze spełniają wymagania zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostępność budynków w elbląskich sądach rejonowych

Budynek Sądu Rejonowego nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, nie oznacza to jednak, że ludzie z dysfunkcją ruchu nie będą mogli załatwić urzędowej sprawy. Dotarcie do obiektu przy ul. Płk. Dąbka 8–12 nie stanowi problemu. Na parkingu wydzielono specjalne miejsce postojowe, tuż przed wejściem, do którego prowadzi podjazd z odpowiednio przystosowaną barierką.

Chociaż poruszanie się pomiędzy piętrami może być utrudnione dla osób ze znaczną dysfunkcją ruchu, (warunki techniczne uniemożliwiają zainstalowanie windy), znaleziono rozwiązanie. W sądzie jest schodołaz – urządzenie umożliwiające przetransportowanie na wyższe kondygnacje osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biuro Obsługi Interesantów i Biuro Podawcze usytuowane są niedaleko wejścia do budynku. W większości przypadków niepełnosprawni interesanci obsługiwani są w pomieszczeniach i w salach rozpraw mieszczących się na parterze budynku. Oprócz tego osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc pracowników sądu, którzy „zobowiązani są do zejścia na parter, w razie koniczności również z aktami sprawy, w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej, która deklaruje chęć złożenia skargi czy wniosku, albo chciałaby uzyskać bardziej szczegółowe informacje niż te, jakie może uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów” – informuje Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu. Deklarację uzyskania tej formy pomocy niepełnosprawni powinni złożyć właśnie w Biurze Obsługi Interesantów.

W Sądzie Rejonowym w Elblągu nie zastosowano wielu udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. W budynku przy ul. Płk Dąbka nie znajdziemy sprzętu pozwalającego na tłumaczenie języka migowego, jednak w razie potrzeby podczas rozprawy możliwa jest obecność tłumacza języka migowego.

Niepełnosprawni w Sądzie Okręgowym

Wydziały Sądu Okręgowego w Elblągu mieszczą się w dwóch budynkach: przy pl. Konstytucji 1 oraz przy ul. Pułaskiego 1. W budynku przy pl. Konstytucji 1 jest winda, do której można dostać się drugim wejściem, a na publicznym parkingu przy sądzie są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedynym miejscem, do którego osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą mieć utrudniony dostęp, jest trzecie piętro, na którym znajdują się trzy sale rozpraw (nie można dostać się tam windą). Jednak nie stanowi to problemu – rozprawy, w których miałyby brać udział osoby ze znaczną dysfunkcją ruchu, są przenoszone na niższe piętra. Taka sytuacja może mieć miejsce w  budynku przy ul. Pułaskiego 1 (mieści się tam Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) – tam również ze względów technicznych nie można zainstalować windy, przez co dostęp do sali rozpraw na pierwszym piętrze może być utrudniony. Podobnie jak w Sądzie Rejonowym, w takim przypadku rozprawy odbywają się na niższych kondygnacjach. Do budynku przy ul. Pułaskiego 1 prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, ale na parkingu nie znajdziemy specjalnych miejsc postojowych.

Budynki Sądu Okręgowego wyposażone są w sprzęt ułatwiający korzystanie z usług osobom z niepełnosprawnością słuchową, tj. komunikatory  z dostępem do tłumacza języka migowego. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, który jest przywoływany na rozprawy.

Kilka słów podsumowania

Dostępność budynków Prokuratury Okręgowej w Elblągu jest identyczna z dostępnością sądów – mieszczą się w tych samych obiektach. We wszystkich budynkach elbląskich sądów znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. Zdobycie informacji drogą elektroniczną na ten moment może stanowić trudność dla osób niewidzących – strony internetowe nie są jeszcze przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, aktualnie trwają prace nad wdrożeniem jednolitych standardów stron internetowych.

Sytuacja w elbląskich sądach i prokuraturze nie przedstawia się najgorzej na tle ogólnego obrazu dostępności osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości (o którym pisaliśmy TUTAJ). Pomimo trudności wynikających z przyczyn technicznych, instytucje w Elblągu dokładają starań, by zlikwidować bariery i ułatwić niepełnosprawnym korzystanie ze swoich usług.

Jak informuje Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego, „dalsza poprawa warunków dostępu osób niepełnosprawnych będzie związana z przeniesieniem pionu cywilnego obu Sądów do nowej siedziby, co ma nastąpić w I kwartale 2018r.”

  MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16194