Społeczeństwo: Świadczenia honorowe dla stulatków

Społeczeństwo: Świadczenia honorowe dla stulatków

Ukończyłeś 100 lat? – ZUS wypłaci ci świadczenie honorowe. Obecnie wysokość świadczenia wynosi 3731,13 zł brutto. W całej Polsce otrzymuje je prawie 2 tys. osób. Najwięcej takich osób mieszka w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. W gronie wszystkich stulatków dominują kobiety.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Wysokość świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat jest taka sama w KRUS i ZUS. Taką samą kwotą przyznają również organy emerytalne MSW i MON.

Na raz przyznane świadczenie nie trzeba składać ponownych wniosków. Jest ono wypłacane automatycznie od dnia ukończenia 100 lat. Osoby, które pobierają renty lub emerytury mają wypłacane dodatkowe środki bez składania wniosków. Inaczej jest w przypadku osób, które nigdy nie pracowały. Te muszą złożyć wniosek oraz dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia). Takie osoby nie figurują w systemach ZUS, ponieważ nigdy nie były odprowadzane za nie składki. Natomiast w sytuacji gdy osoba, która kończy 100 lat, pobiera świadczenie przyznane w drodze wyjątku przez prezesa Zakładu, świadczenie honorowe przyznawane jest w zamian dotychczas pobieranego świadczenia.

– Jest to dobra wiadomość zwłaszcza dla kobiet, które przez całe swoje życie prowadziły gospodarstwo domowe, zajmowały się wychowaniem dzieci i nigdy nie pracowały, więc nie mogły otrzymać emerytury – informuje Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko–mazurskim.

Świadczenie honorowe wypłacane jest razem z przyznanym świadczeniem emerytalno–rentowym. Jest to spory zastrzyk gotówki i na pewno bardzo pomocny w zasileniu senioralnego, domowego budżetu.

Źródło: Inf. nadesłana

  Opracowanie: MM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18939 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.