Społeczeństwo: Stawiani za wzór

Społeczeństwo: Stawiani za wzór
Fot. Adminstrator

Po raz kolejny uhonorowano „Godnych naśladowania” – postacie, organizacje i inicjatywy, które dążą do wspólnego dobra. Jedną z laureatek konkursu jest Anna Podhorodecka z Elbląskiego Hospicjum.

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu „Godni naśladowania”, organizowanego od 14 lat przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Jego celem jest promowanie postaw, inicjatyw i działalności podmiotów trzeciego sektora.

Konkurs podzielony jest na kategorie, a w nich godnym naśladowania może być: organizacja, pozarządowiec, samorząd, podmiot dialogu, inicjatywa na rzecz osób starszych, animator społeczny, inicjatywa międzynarodowa, produkt ekonomii społecznej oraz grupa młodzieżowa. W tych kategoriach kapituła konkursu wybiera jednostki, które najbardziej przysłużyły się społeczności.

W tegorocznej edycji złożono 69 wniosków, z czego wyłoniono 10 laureatów. Wśród nich znalazły się elbląskie instytucje i osoby, które zasłużyły na tytułowe miano.

Laureatką w kategorii „Pozarządowiec godny naśladowania” została Anna Podhorodecka z Hospicjum Elbląskiego, która od wielu lat koordynuje akcją „Pola nadziei” i organizuje wydarzenia przybliżające społeczeństwu ideę opieki hospicyjnej.

W kategorii „Organizacja godna naśladowania” poza wyłonieniem laureatów przyznano również wyróżnienia. Elbląskie organizacje, które na nie zasłużyły, to „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna, Oddział w Elblągu oraz Stowarzyszenie Alternatywni Elbląg. Specjalne wyróżnienie trafiło do Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawcze, Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu.

Uhonorowano również Elbląską Radę Seniorów, która otrzymała wyróżnienie w kategorii „Podmiot dialogu”

Poniżej prezentujemy pełną listę „Godnych naśladowania”.

Kategoria I
ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku
Statuetka oraz nagroda finansowa 3000 zł

Wyróżnienia

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 1000 zł

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury w Olsztynie
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

„TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna, Oddział w Elblągu
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Stowarzyszenie Alternatywni Elbląg
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Wyróżnienia specjalne

Fundacja Przyszłość dla Dzieci
Wyróżnienie specjalne za 15–lecie działalności

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze, Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu
Wyróżnienie specjalne za 10–lecie działalności

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”
Wyróżnienie specjalnie za inicjatywę I Zjazd Młodzieżowych Rad

Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce z siedzibą w Wojciechach

Wyróżnienie specjalne

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielkowie
Wyróżnienie specjalne za pracę z młodzieżą

Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”
Wyróżnienie specjalne za wyjątkową inicjatywę

Kategoria II

POZARZĄDOWIEC GODNY NAŚLADOWANIA

Laureaci ex aequo

Anna Podhorodecka – Hospicjum w Elblągu

Marian Wilkowski – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Iława

Kategoria III
SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Kategoria IV

PODMIOT DIALOGU GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA

Wyróżnienie

Elbląska Rada Seniorów

Kategoria V
INICJATYWA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat

Rada Olsztyńskich Seniorów

Kategoria VI

ANIMATOR SPOŁECZNY GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat:

Monika Dąbrowska

Wyróżnienia

Helena Penkiewicz

Magdalena Chojnacka

Kategoria VII

PRODUKT EKONOMII SPOŁECZNEJ GODNY NAŚLADOWANIA

Laureat

Spółdzielnia Socjalna ZWIASTUN

Wyróżnienie

Spółdzielnia Socjalna PRODEKOR

Kategoria VIII

INICJATYWA MIĘDZYNARODOWA GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej SEN

Wyróżnienia

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego FOSa

Uczniowski Klub Sportowy „NAKI”

Kategoria IX

GRUPA MŁODZIEŻOWA GODNA NAŚLADOWANIA

Laureat

Liderzy Wolontariatu – grupa działająca przy Młodzieżowym Stowarzyszeniu Inicjatyw Sportowych z Mrągowa
Nagroda główna oraz nagroda finansowa 500 zł

Wyróżnienia

Grupa „W Rękach Młodych”, Rybno
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Iława
Wyróżnienie oraz nagroda finansowa 500 zł

Źródło: ropwwm.org.pl

  Oprac. MSz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15981 

Print Friendly, PDF & Email