Społeczeństwo: Samodzielni i skuteczni – nowy program PFRON

Społeczeństwo: Samodzielni i skuteczni – nowy program PFRON

90 milionów złotych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy w 2018 roku na dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach nowego konkursu „Samodzielni i skuteczni”. Wnioski można składać do 8 listopada br.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty z obszarów mających na celu:

– wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy;

– zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych;

–wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia;

– zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji;

– poprawę jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych;

– upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji, które prowadzą działania na rzecz osób niepełnosprawnych i spełniają dodatkowe warunki opisane szczegółowo w ogłoszeniu o konkursie.

Lista projektów, na które można otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroka. Wśród nich są takie przedsięwzięcia jak np.:

– prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

– prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno–prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

– zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia;

– organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych;

– świadczenie usług asystencji osobistej;

– organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych

– udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte;

– organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym dla tłumaczy języka migowego;

– upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności poprzez kampanie prowadzone w mediach, w tym programy telewizyjne czy audycje radiowe oraz podczas spotkań informacyjnych czy imprez masowych.

Wnioski w ramach konkursu można składać od 12 października do 8 listopada br. do godziny 12:00, poprzez specjalny generator wniosków dostępny na stronie internetowej Funduszu. Konkurs dotyczy projektów, które będą realizowane od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

  PFRON Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16723