Społeczeństwo: Rzecznik Praw Dziecka o społecznej odpowiedzialności za dzieci z niepełnosprawnością

Społeczeństwo: Rzecznik Praw Dziecka o społecznej odpowiedzialności za dzieci z niepełnosprawnością

– Miarą sprawności i poziomu rozwoju państwa jest stosunek do osób z niepełnosprawnościami – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i apeluje o ratyfikację protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

– Na społeczeństwie spoczywa zbiorowa odpowiedzialność za dokonanie modyfikacji środowiska dla pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością, w szczególności dzieci, we wszystkich dziedzinach życia. Kluczowe dla powodzenia w tym zakresie będzie jak zdefiniowana zostanie rola Państwa i związane z nią jego zadania – dodaje Rzecznik.

Przyjęta w 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to ważny krok społeczności międzynarodowej w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności – od podejścia opiekuńczego i charytatywnego do tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich i wyrównującego szanse.

– 6 września 2017 roku minęło 5 lat od ratyfikowania przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, jednak do tej pory Polska nie podpisała ani nie ratyfikowała Protokołu fakultatywnego do Konwencji, który przewiduje, że każda osoba, która czuje się pokrzywdzona w wyniku działań instytucji państwowych niezgodnych z jej postanowieniami, może zwrócić się o pomoc do Komitetu do spraw praw osób niepełnosprawnych – przypomina Marek Michalak.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 Konwencji o Prawach Dziecka Polska zobowiązała się do otaczania dzieci niepełnosprawnych szczególną troską, w tym – do zapewnienia normalnego życia w warunkach gwarantujących im godność, umożliwiających im osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.

– Dzieci z niepełnosprawnością powinny mieć zapewnione pełne korzystanie z wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności na równych zasadach z innymi dziećmi. Konieczność ratyfikacji Protokołu przez Polskę jest podyktowana potrzebą zaakcentowania wagi ochrony praw osób z niepełnosprawnością – zaznacza RPD.

  www.brpd.gov.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17541 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.