Społeczeństwo: Rynek pracy a osoby niepełnosprawne

Społeczeństwo: Rynek pracy a osoby niepełnosprawne

Już w przyszły piątek w Gdyni na seminarium „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – prewencja powypadkowa” będzie można usłyszeć i porozmawiać o różnych aspektach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Seminarium odbędzie się w 22 września 2017 r. w godz. 9.00 – 15.30 w Pomorskim Parku Naukowo–Technologicznym w Gdyni (al. Zwycięstwa 96/98). Tam w Laboratorium Innowacji Społecznych w kilku blokach tematycznych zostanie poruszona problematyka związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Jednym z powodów, dla których pracodawcy unikają zatrudnienia osoby z dysfunkcjami, jest nieznajomość przepisów i rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w miejscu pracy. Seminarium umożliwi zdobycie wiedzy w tym zakresie: wśród tematów w bloku I będzie organizacja stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością, pojawią się także kwestie prawne związane z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Blok II zostanie poświęcony problematyce wypadków. Uczestnicy seminarium zdobędą wiedzę na temat przyczyn i skutków chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz poznają obowiązki pracodawcy i pracowników w tym zakresie tematycznym. Poruszona zostanie również kwestia powrotu do pracy i rehabilitacji powypadkowej, a osoba z niepełnosprawnością, która znalazła się w takiej sytuacji, podzieli się swoimi doświadczeniami.

Ostatni blok skupi się wokół współczesnych zagrożeń w miejscu pracy. Na seminarium będzie można pozyskać informacje  na temat mobbingu i innych form łamania prawa do równego traktowania. Uczestnicy poznają sposoby na radzenie sobie ze stresem, a także przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu niepełnosprawnością w firmie.

Seminarium będzie okazją do dyskusji na temat uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym. Jednym z celów wydarzenia jest promowanie rozwiązań ułatwiających pracodawcom zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Wstęp na seminarium jest wolny, obowiązuje rejestracja: telefoniczna pod nr 58 727 39 11 lub e–mailowo: pracownia@lis.gdynia.pl.

Źródło:

UM Gdynia

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16413 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.