Społeczeństwo: Rośnie liczba wystawianych elektronicznych zwolnień lekarskich

Społeczeństwo: Rośnie liczba wystawianych elektronicznych zwolnień lekarskich

Od 30 czerwca 2016 do 30 czerwca 2018 lekarze wystawili w sumie 4,29 mln elektronicznych zwolnień lekarskich. W województwie warmińsko–mazurskim e–ZLA stanowią już prawie 36% wszystkich wystawianych zaświadczeń lekarskich. Najwięcej elektronicznych zwolnień wystawiają lekarze w województwie zachodnio–pomorskim, jest to prawie 47%.

Od 1 grudnia papierowe zwolnienia lekarskie znikną całkowicie. Zastąpią je zwolnienia elektroniczne. Wprowadzenie e–ZLA zdejmuje z pracownika obowiązek dostarczania zwolnienia do pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia wystawienia, a tym samym nie ma już konsekwencji za nieterminowe dostarczenie zwolnienia. Pacjenci nie będą musieli podawać numeru NIP pracodawcy, ponieważ lekarz po wpisaniu numeru PESEL ma dostęp do danych zarówno pracownika, jak  i płatnika składek. To rozwiązanie bardzo pomocne, szczególnie, gdy pacjent ma kilku płatników. Zdarzają się pomyłki, że lekarz wystawi zwolnienie lekarskie tylko na jednego płatnika i wówczas pacjent nie otrzyma wypłaty zasiłku u pozostałych pracodawców, ponieważ nie ma na nich wystawionych zwolnień. Dzięki e–ZLA, informacje o chorobie pracownika, pracodawca otrzyma natychmiast, drogą elektroniczną. Warunkiem jest, aby pracodawca posiadał konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli takiego profilu nie ma, co lekarzowi podpowiada system wyświetlając odpowiedni komunikat, pacjent dotanie wydruk zwolnienia. Jest on opatrzony podpisem i pieczątką.

ZUS szkoli dalej

Szkolenie lekarzy, indywidualne jak i grupowe cały czas trwają, a efektem jest coraz większa liczba wystawionych zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej. Zakład nie zwalnia swojego tępa w edukacji medyków i zaprasza na darmowe konsultacje, zarówno we wszystkich siedzibach ZUS, jak i w gabinetach lekarskich.

  Anna Ilukiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18399