Społeczeństwo: Poczta Polska zatrudni 400 osób z niepełnosprawnościami

Społeczeństwo: Poczta Polska zatrudni 400 osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła współpracę z Pocztą Polską w ramach pilotażowego programu PFRON „Praca–Integracja” w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. 400 takich osób podejmiepracę w placówkach pocztowych i sortowniach na terenie całej Polski. Współpraca Poczty Polskiej i Fundacji Aktywizacja potrwa do końca 2019 roku.

Przypomnijmy, że w marcu 2017 r. Poczta Polska, PFRON, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych podpisali porozumienie, które jest wyrazem intencji współpracy przy aktywizowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych. Poczta Polska w 2017 roku, z pomocą podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zaczęła rekrutować pracowników z tej grupy i sukcesywnie zwiększać ich zatrudnienie. Kolejnym krokiem do podjęcia systemowych działań było zawarcie, w październiku ub.r., Porozumienia z PFRON i przystąpienie Poczty Polskiej do udziału w pilotażowym programie „Praca – Integracja”. Następnie w ramach przeprowadzonego konkursu PFRON wyłonił wykonawcę usługi, którym jest Fundacja Aktywizacja.

– W okresie ostatnich dwóch lat Fundusz prowadzi bardzo intensywne działania, które mają na celu zwiększyć liczbę osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy – Poczta Polska jest tego najlepszym przykładem. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, to dla pracodawcy nie tylko wspaniały przykład Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR), ale przede wszystkim szansa na pozyskanie bardzo dobrych pracowników w firmie – podkreśla Krzysztof Czechowski, dyrektor Departamentu Promocji i Informacji PFRON.

Źródło: aktywizacja.org.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17644