Społeczeństwo: PFRON zaprasza do konsultacji dotyczących nowego konkursu dla organizacji pozarządowych

Społeczeństwo: PFRON zaprasza do konsultacji dotyczących nowego konkursu dla organizacji pozarządowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 4/2017). W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty realizowane od 1 stycznia 2018 roku.

Wspomniany konkurs obejmować będzie sześć kierunków pomocy m.in.: „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”; „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”; „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”; „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”; „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Organizacje mogą przedstawiać swoje uwagi i propozycje zmian do konkursu za pośrednictwem „Formularza zgłaszania uwag” [dostępnego TUTAJ] zgłaszać mogą do 28 sierpnia br.

We wrześniu br. zorganizowane zostaną w Biurze PFRON spotkania konsultacyjne, w ramach których przedyskutowane zostaną uwagi i propozycje zgłoszone przez organizacje pozarządowe do założeń konkursu.

Więcej informacji o konsultacjach oraz założenia nowego programu dostępne są TUTAJ

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16195