Społeczeństwo: PFRON przeznaczył więcej pieniędzy na podział zadań

Społeczeństwo: PFRON przeznaczył więcej pieniędzy na podział zadań
Fot. Adminstrator

Około 42 tys zł więcej, w porównaniu z 2015 r., popłynie w tym roku z PFRON na realizację zadań dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. Łącznie z kosztami obsługi około 1.803 tys zł.

Zgodnie z podziałem środków województwo warmińsko–mazurskie otrzyma 64 tys więcej niż w ubiegłym roku czyli ok. 8.278 zł. Powiatowi elbląskiemu przypadnie 2.553.796 zł (ok. 158 tys zł więcej w porównaniu z 2015 r.), z czego warsztatom terapii zajęciowej 1.919.520 (około 144 tys zł więcej).

Do Elbląga wpłynie ok. 143 tys więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku (3.351.328 tys zł), z czego dla warsztatów terapii zajęciowej przypadnie w udziale 1.759.560 tys zł czyli o 132 tys zł więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Przypomnijmy, że w Elblągu dopłata samorządu do funkcjonujących 3 warsztatów, do których uczęszcza 110 uczestników wyniesie w skali roku 13.200 zł.

– W budżecie miasta na 2016 r. na działalność warsztatów terapii zajęciowej zostały zabezpieczone środki w wysokości 180.840 zł, w związku jednak ze zwiększeniem dotacji przez PFRON, kwota ta zostanie zwiększona o 14 667 zł do łącznej wysokości 195.507 zł – informuje Referat Zdrowia w Elblągu.

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13728

Print Friendly, PDF & Email