Społeczeństwo: „Pajacyk” rusza w świat

Społeczeństwo: „Pajacyk” rusza w świat

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk. Nabór trwa do 30 kwietnia.

Pajacyk to program, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna, od 1998 roku pomaga głodnym dzieciom. Pajacyk finansuje posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych, oraz zapewnia dostęp do żywności tam, gdzie jej nie ma – w regionach świata, gdzie panuje ubóstwo lub toczą się wojny i trwałe konflikty zbrojne.

O pomoc w dofinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 1 czerwca 2017 roku.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzezwww.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia/

Źródło: warmia.mazury.pl

  AK Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15592 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.