Społeczeństwo: O niepełnosprawności na forum

Społeczeństwo: O niepełnosprawności na forum

Panele dyskusyjno–wykładowe, rozmowy, wystawy, prezentacje pojazdów dostosowanych do specjalnych potrzeb, wymiana praktyk – to czeka uczestników pierwszego Podkarpackiego Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, które odbędzie się w Rzeszowie.

Już 17 września w Rzeszowie spotkają się osoby z niepełnosprawnością oraz przedstawiciele organizacji i instytucji działających na ich rzecz. Forum rozpocznie się o godz. 9:00 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (przy ul. Sucharskiego 2).

– Do udziału w Forum serdecznie zapraszamy także wszystkich, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Mile widziane będą także rodziny, opiekunowie, wolontariusze i bliscy tych osób – zachęca Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organizator wydarzenia.

Spotkanie podzielone będzie na dwa panele. Pierwszy – „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością” – poświęcony będzie  wymianie wiedzy, doświadczeń i efektów realizowanych działań. Drugi ma służyć rozmowie na temat dobrych praktyk i społeczeństwa. Uczestnicy mogą liczyć nie tylko na wykłady, prezentacje, dyskusje i spotkania z intersującymi gośćmi.

– Dzięki Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie będą mieli możliwość zapoznania się i wypróbowania pojazdów profesjonalnie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  Zaprezentowane zostaną urządzenia i technologie uwzględniające wszystkie aspekty mobilności osób z niepełnosprawnością (parking przed budynkiem Uczelni – prelekcja interaktywna), a dzięki Stowarzyszeniu RAMPA będzie można zobaczyć działanie wynalazku prof. S. Miechowicza z Politechniki Rzeszowskiej, czyli tak zwanej rampy nastawnej tj. systemu ułatwiającego swobodne przemieszczanie się w miejscach, gdzie znajdują się bariery architektoniczne – zapowiada Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik ZUS w województwie podkarpackim.

Do współpracy w organizacji tego wydarzenia zaproszeni zostali m.in. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a także organizacje pożytku publicznego działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jak zapewnia Wojciech Dyląg, uczelnia, w której odbędzie się Forum, jest miejscem w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Podczas wydarzenia nie zabraknie również tłumacza języka migowego.

Razem z Tobą jest patronem medialnym Podkarpackiego Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Niebawem opublikujemy program wydarzenia.

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18597