Społeczeństwo: Nowy wzór zaświadczenia

Społeczeństwo: Nowy wzór zaświadczenia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej umieściło wzór zaświadczenia potwierdzającego, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w tym orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz na podstawie niektórych innych ustaw MPiPS opublikowało nowy wzór zaświadczenia. Mogą je złożyć osoby, które między 22 czerwca a 27 października otrzymały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bez symbolu choroby psychicznej (02–P), która spowodowała ową niepełnosprawność.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przepis na podstawie którego symbol ten był wystawiany, kłócił się z ustawą zasadniczą. Przegłosowana w Sejmie we wtorek (23 października) nowelizacja, sprawiła że jest to znów dozwolone. Niezbędne jednak jest nowe zaświadczenie.

Źródło: mpips.gov.pl

  Oprac. MM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19112