Społeczeństwo: Nagrody Marszałka rozdane

Społeczeństwo: Nagrody Marszałka rozdane

W salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyły się uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień marszałka województwa warmińsko–mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko–mazurskiego.

Od 2014 roku przyznawane są również nagrody zespołowe. Ideą przyznawania nagród i wyróżnień jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli prezydenci, burmistrzowie, starostowie, wójtowie województwa warmińsko–mazurskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych województwa warmińsko–mazurskiego i wielu innych znamienitych gości.

Podczas uroczystości przekazano słowa uznania dla wszystkich, którzy w szczególny sposób wypełniają swe życiowe posłannictwo służąc na co dzień potrzebującym mieszkańcom naszego województwa.

Indywidualne nagrody pieniężne otrzymały:

1.    Henryka Wołodźko – dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie w szczególności ;

2.    Dariusz Jerzy Andrzejewski – zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim;

3.    Jolanta Puszko – kierownik sekcji Środowiskowego Domu Samopomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie;

4.     Katarzyna Zbrzyzna – dyrektor Domu Pomocy Społecznej Laurentius w Olsztynie, Kierownik Dziennego Domu Senior WIGOR Laurentius w Olsztynie;

5.    Maciej Bielawski – Wicedyrektor ds. programowych Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

6.    Andrzej Wojczulewicz – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej;

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby:

1.    Beata Beksa – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi;

2.    Krystyna Wiska – starszy pracownik socjalny w Punkcie Pomocy Społecznej Nr 1 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie;

3.    Katarzyna Białobrzeska – Wiceprezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa warmińsko–Mazurskiego FOSa;

4.    Ewa Maciejewska – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową „Onkoludki” w Chrzanowie.

Nagrody Zespołowe otrzymały następujące podmioty:

1. Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu;

2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP w Olsztynie;

3. Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej.

  www.warmia.mazury.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16953