Społeczeństwo: Ministerstwa Zdrowia wesprze organizacje pozarządowe

Społeczeństwo: Ministerstwa Zdrowia wesprze organizacje pozarządowe

700 tys zł. – tyle w 2017 roku Ministerstwa Zdrowia przeznaczy na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ma ona objąć zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Na akcje edukacyjne i informacyjne, dotyczące obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych resort przeznaczyć chce 50 tys zł. Na program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami – 150 tys zł. Na program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy – 200 tys zł zaś na program informacyjno–edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów oraz na prowadzenie działalności informacyjno–edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy – 150 tys zł zaś.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia) na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert (należy podać numer i nazwę Programu)

mz.gov.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15240 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.