Społeczeństwo: Minęło już 25 lat...

Społeczeństwo: Minęło już 25 lat...
Fot. Adminstrator

Minęło już 25 lat od wejścia w życie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. – To dobry moment, żeby zastanowić się, co dalej, w jakim kierunku miałyby zmierzać zmiany, by odbywały się z korzyścią dla środowiska osób niepełnosprawnych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podczas konferencji prasowej, która odbyła się z tej okazji w Sejmie.

Na spotkaniu poruszono kilka ważnych aspektów, m. in. kwestie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością oraz zmianach w ustawie o o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

.– Środowisko osób niepełnosprawnych jest zainteresowane zmianami, które pozwolą im na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym – podkreślała minister Rafalska. – Dostrzegamy problem, że bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych maleje znacznie wolniej, niż w pozostałych grupach. Jednak problem niepełnosprawnych pracowników to nie tylko dostępność zakładów pracy chronionej, warsztatów terapii zajęciowej czy barier architektonicznych, ale także zagadnienia związane z edukacją, zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych czy wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny. Tu właśnie niezbędna jest współpraca międzyresortowa. Zarówno minister Rafalska, jak i wiceminister Michałkiewicz zapewnili, że mimo zmniejszającej się opłacalności zakładów pracy chronionej nie jest planowana ich likwidacja.

Minister Elżbieta Rafalska w kontekście pomocy udzielanej przez państwo rodzinom z osobami niepełnosprawnym nadmieniła, że w ustawie o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci zapewniono podwyższone o 50 proc. kryterium dochodowe, dzięki czemu już 225 tys. takich rodzin otrzymuje wsparcie. Dodała także, iż trwają prace nad wypracowaniem modelu, który zniweluje dysproporcje w świadczeniach przeznaczonych dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci.

Zdaniem pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza minione 25 lat to dobrze wykorzystany czas.– Zmieniła się sytuacja osób niepełnosprawnych, Polska podpisała i ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Teraz rolą państwa jest doprowadzenie do pełnej realizacji tych praw – mówił wiceminister Michałkiewicz. – Osoby niepełnosprawne powinny korzystać ze wszystkich sfer aktywności.

Prezes Zarządu PFRON Robert Kwiatkowski zapowiedział zmiany w Funduszu.
– Po szerokich konsultacjach społecznych, w których wzięło udział 12 tys. zainteresowanych, zaproponowaliśmy ok. 400 uwag do przygotowywanej nowej ustawy. W najbliższych tygodniach przedstawimy pełnomocnikowi rządu raport z rekomendacjami – podsumował.

Źródło: MPIPS

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14553

Print Friendly, PDF & Email